Croatian Bible

1 Chronicles 24

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 25

1

David je s vojničkim zapovjednicima izabrao za službu Asafove, Hemanove i Jedutunove sinove koji će zanosno pjevati hvalu uz citre, harfe i cimbale; između njih su bili izbrojeni ljudi za posao u svojoj službi:

2

od Asafovih sinova: Zakur, Josip, Netanija i Asarela; Asafovi sinovi pod upravom Asafa, koji je zanosno pjevao hvalu po kraljevoj uredbi.

3

Od Jedutuna: Jedutunovih šest sinova: Gedalija, Sori, Ješaja, Šimej, Hašabja i Matitja pod upravom svog oca Jedutuna koji je zanosno pjevao hvalu uz citru slaveći i hvaleći Jahvu.

4

Od Hemana: Hemanovi sinovi: Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.

5

Svi su oni bili sinovi kraljeva vidioca Hemana koji je objavljivao Božje stvari da uzvisi njegovu moć; a Bog je dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.

6

Svi su oni pod vodstvom svoga oca Asafa te Jedutuna i Hemana pjevali u Jahvinu Domu uz cimbale, harfe i citre za službu u Božjem Domu, po kraljevoj uredbi.

7

Bilo ih je, s njihovom braćom, uvježbanih u pjevanju Jahvinih pjesama, dvjesta osamdeset i osam, sve samih vještaka.

8

Bacili su ždrebove za svoju službenu dužnost, najmanji isto kao i najveći, učitelj kao i učenik.

9

Prvi je ždrijeb pao na Asafovca Josipa, drugi na Gedaliju s njegovom braćom i sinovima, njih dvanaest,

10

treći na Zakura s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

11

četvrti na Jisrija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

12

peti na Netaniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

13

šesti na Bukiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest,

14

sedmi na Isarelu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

15

osmi na Ješaja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

16

deveti na Mataniju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

17

deseti na Šimeja s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

18

jedanaesti na Azarela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

19

dvanaesti na Hašabju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

20

trinaesti na Šubaela s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

21

četrnaesti na Matitju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

22

petnaesti na Jeremota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

23

šesnaesti na Hananiju s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

24

sedamnaesti na Jošbekaša s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

25

osamnaesti na Hananija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

26

devetnaesti na Malotija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

27

dvadeseti na Elijatu s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

28

dvadeset i prvi na Hotira s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

29

dvadeset i drugi na Gidaltija s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

30

dvadeset i treći na Mahaziota s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest;

31

dvadeset i četvrti na Romamti-Ezera s njegovim sinovima i braćom, njih dvanaest.

1 Chronicles 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: