Bulgarian Bible

Деяния 17

Деяния

Index

Глава 18

1

Подир това Павел тръгна от Атина и дойде в Коринт,

2

дето намери един Юдеин на име Акила, роден в Понт, и неотдавна пристигнал от Италия с жена си Прискила, защото Клавдий беше заповядал да се махнат всички юдеи от Рим; и Павел дойде при тях.

2

О А когато го замолиха да поседи повечко време, той не склони;

3

И понеже имаше същото занятие, седеше у тях и работеха; защото занятието им беше да правят шатри.

4

И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци, и се стараеше да ги убеждава.

5

А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел се притесняваше от своя дух да свидетелствува на юдеите, че Исус е Христос.

6

Но понеже те се противяха и хулеха, той отърси дрехите си и рече: Кръвта ви да бъде на главите ви; аз съм чист от нея; отсега ще отивам между езичниците.

7

И като се премести оттам, дойде в дома на някого си на име Тит Юст, който се кланяше на Бога, и чиято къща беше до синагогата.

8

А Крисп, началникът на синагогата, повярва в Господа с целия си дом; и мнозина от Коринтяните, като слушаха, вярваха и се кръщаваха.

9

И Господ каза на Павла нощя във видение: Не не бой се, но говори и не млъквай;

10

защото аз съм с тебе, и никой няма да те нападне та да ти стори зло; защото имам много люде в тоя град.

11

И той преседя там година и шест месеца та ги поучаваше в Божието слово.

12

А когато Галион беше управител в Ахаия, юдеите се подигнаха единодушно против Павла, доведоха го пред съдилището, и казаха:

13

Тоя убеждава човеците да се кланят на Бога несъгласно закона.

14

Но когато Павел щеше да отвори уста, Галион рече на юдеите: Ако беше ако беше въпрос за някоя неправда или грозно злодеяние, о юдеи, разбира се би трябвало да ви търпя;

15

но ако въпросите са за учение, за имена и за вашия закон, гледайте си сами; аз не ща да съм съдия на такива работи.

16

И изпъди ги от съдилището.

17

Тогава те всички хванаха началника на Синагогата Состена, та го биха пред съдилището; но Галион, не искаше и да знае за това.

18

А Павел, след като поседя там още доволно време, прости се с братята си, и отплува за Сирия (и с него Прискила и Акила), като си острига главата в Кенхрея, защото имаше обрек.

19

Като стигнаха Ефес, той ги остави там, а сам влезе в Синагогата и разискваше с юдеите.

21

но се прости с тях, казвайки; Ако ще Бог, пак ще се върна при вас. И отплува от Ефес.

22

И като слезе в Кесария, възлезе в Ерусалим та поздрави църквата и после слезе в Антиохия.

23

И като поседя там няколко време, излезе и обикаляше наред Галатийската и Фригийската страна та утвърждаваше всичките ученици.

24

И някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес.

25

Той беше наставен в Господния път, и, бидейки по дух усърден, говореше и поучаваше прилежно за Исуса то а познаваше само Йоановото кръщение,

26

Той почна да говори дързостно в синагогата; но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път.

27

И когато се канеше да замине за Ахаия, братята го насърчиха, и писаха до учениците да го приемат; и той като дойде помогна много на повярвалите чрез благодатта;

28

защото силно опровергаваше юдеите, и то публично, като доказваше от писанието, че Исус е Христос.

Деяния 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: