Bulgarian Bible

Лука 16

Лука

Index

Глава 17

1

И рече на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните; но горко на онзи, чрез когото дохождат!

2

По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките.

3

Внимавайте на себе си. Ако прегреши брат ти, смъмри го; и ако се покае прости му.

4

И седем пъти на ден ако ти сгреши, и седем пъти се обърне към тебе и каже: Покайвам се, прощавай му.

5

И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.

6

А Господ рече: Ако имате вяра колкото синапово зърно, казали бихте на тая черница: Изкорени се и насади се в морето, и тя би ви послушала.

7

А кой от вас, ако има слуга да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нива: Влез да ядеш?

8

Напротив, не ще ли му рече: Приготви нещо да вечерям, стегни се та ми пошетай, докато ям и пия, и подир това ти ще ядеш и пиеш?

9

Нима ще благодари на слугата за дето е извършил каквото е било заповядано? [Не вярвам].

10

Също така и вие, когато извършите все що ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим.

11

И в пътуването Си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея.

12

И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч,

13

извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас!

14

И като ги видя, рече им: Идете покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се.

15

И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога,

16

и падна на лице при нозете на Исуса и му благодареше. И той бе самарянин.

17

А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? А где са деветимата?

18

Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник?

19

И рече му: Стани и си иди; твоята вяра те изцели.

20

А Исус, попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва:

21

нито ще рекат: Ето тук е! Или: Там е! Защото, ето Божието царство е всред вас.

22

И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.

23

И като ви рекат: Ето, тук е! Да не отидете, нито да тичате подрие им.

24

Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.

25

Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.

26

И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;

27

ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът ги погуби всички.

28

Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,

29

а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички,_—

30

подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.

31

В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива, да не се връща назад.

32

Помнете Лотовата жена!

33

Който иска да спечели живота*(Или: Душата.) си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.

34

Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.

35

Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави.

36

Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].

37

Отговарят му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите.

Лука 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: