Bulgarian Bible

Матей 28

Марко

Index

Глава 1

1

Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;

1

О И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.

2

както е писано в книгата на пророк Исаия:_— "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, който ще устрои Твоя път;

3

Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него."

4

Йоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване греховете.

4

О И дохожда при него при един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.

5

И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимяни, и кръщаваха се от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

6

А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше се с акриди и див мед.

7

И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му.

8

Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Святия Дух.

9

През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан.

11

И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.

12

И веднага Духът Го закара в пустинята.

13

И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.

14

А след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:

15

Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.

16

А когато минаваше край Галилейското езеро*(Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.), видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

17

И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз, ще ви направя да станете ловци на човеци.

18

И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

19

И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Йоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.

20

И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.

21

И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше.

22

И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.

23

И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:

24

[Остави ни!] какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.

25

Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез из него.

26

Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе из него.

27

И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!

28

И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.

29

И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Якова и Йоана в къщата на Симона н Андрея.

30

А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.

31

И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.

32

И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.

33

И целият град се събра пред вратата.

34

И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.

35

И сутринта, когато беше още тъмно, стана та излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.

36

А Симон и ония, които бяха с Него, изтичаха подире Му.

37

И като Го намериха, казват Му: Всички те търсят.

38

А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.

39

И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.

41

А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.

42

И веднага проказата го остави, и той се очисти.

43

И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:

44

Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей.

45

А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.

Марко 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: