Bulgarian Bible

Матей 24

Матей

Index

Глава 25

1

Тогава небесното царство ще се уприличи на десет девици, които взеха светилниците си, и излязоха да посрещнат младоженеца.

2

А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.

3

Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.

4

Но разумните , заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.

5

И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.

6

А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!

7

Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.

8

А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.

9

А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.

10

А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.

11

После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! Отвори ни.

12

А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.

13

И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

14

Защото е както, когато човек при тръгването си за чужбина, свиква своите слуги, и им предаде имота си.

15

На един даде пет таланта, на друг два, на трети един, на всеки според способността му; и тръгна.

16

Веднага тоя, който получи петте таланта, отиде и търгува с тях, и спечели още пет таланта.

17

Също и тоя, който получи двата спечели още два.

18

А тоя, който получи единия, отиде разкопа в земята, и скри парите на господаря си.

19

След дълго време дохожда господарят на тия слуги и прегледа сметката с тях,

20

И когато се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече: Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет.

21

Господарят му рече: Хубаво, добри е верни слуго! В малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

22

Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта.

23

Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.

24

Тогава се приближи тоя който бе получил един талант, и рече: Господарю, аз те знаех, че си строг човек; жънеш гдето не си сял, и събираш гдето не си пръскал;

25

и като се убоях отидох и скрих таланта ти в земята; ето, имаш своето.

26

А Господарят му в отговор каза: Зли и лениви слуго! Знаел си, че жъна гдето не съм сял, и събирам гдето не съм пръскал;

27

ти, прочее, трябваше да внесеш парите ми на банкерите, и когато си дойдех, щях да взема своето с лихва.

28

Затова, вземете от него таланта и дайте го на този, който има десет таланта.

29

Защото на всекиго, който има, ще се даде, и той ще има изобилие; а от този, който няма от него ще се отнеме и това, което има.

30

А тоя безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

31

А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.

32

И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;

33

и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.

34

Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.

35

Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;

36

гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

37

Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?

38

И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?

39

И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?

40

А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

41

Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.

42

Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;

43

странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.

44

Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?

45

Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.

46

И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.

Матей 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: