Bulgarian Bible

Псалми 118

Псалми

Index

Глава 119

1

(По слав. 118). По еврейски азбучен псалом. Алеф Блажени ония, които са правдиви в пътя, Които ходят в закона на Господа.

2

Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;

3

Които и не вършат беззаконие, Ходят в пътищата Му.

4

Ти си ни заповядал за правилата си, Да ги пазим грижливо.

5

Дано се оправят пътищата ми Така щото да пазя Твоите повеления!

6

Няма да се посрамя тогава Когато почитам всичките Твои заповеди.

7

Ще Те славя с праведно сърце, Когато науча справедливите Ти съдби.

8

Повеленията Ти ще пазя; Недей ме оставя съвсем.

9

Бет. Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово.

10

От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.

11

В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.

12

Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си.

13

С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти.

14

В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство.

15

За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам.

16

В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забавя Твоето слово.

17

Гимел Показвай щедростта на слугата Си, за да живея; Така ще пазя словото Ти.

18

Отвори очите ми За да гледам чудесните неща в Твоя закон.

19

Пришелец съм аз на земята; Не скривай от мене заповедите Си.

20

Душата ми се изнурява от копнежа, Който искам винаги към Твоите съдби.

21

Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.

22

Отдаличи от мене укор и презрение, Защото опазих Твоите повеления.

23

Даже първенци седнаха и говориха против мене; Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.

24

Твоите свидетелства наистина са моя наслада И мои съветници.

25

Делет. Душата ми прилепва за пръстта; Съживи ме според словото Си.

26

Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал; Научи ме на повеленията Си.

27

Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.

28

Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Ти.

29

Отдалечи от мене пътя на лъжата, И благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти.

30

Пътят на истината избрах; Трите съдби поставих пред себе си;

31

Прилепих се към Твоите свидетелства; Господи, да ме не посрамиш.

32

Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, Когато разшириш сърцето ми.

33

Хе. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, И аз ще го пазя до край.

34

Вразуми ме, и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце.

35

Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам.

36

Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, А не към сребролюбие.

37

Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си.

38

Потвърди словото Си към слугата Си, Което ще води към страх от Тебе.

39

Отвърни от мене укора, от който се боя, Защото Твоите съдби са добри.

40

Ето, копнея за Твоите правила; Съживи ме чрез правдата Си.

41

Вав. Нека дойдат върху мене и Твоите милости, Господи, Твоето спасение, според словото Ти.

42

Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово.

43

И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби.

44

Така ще пазя Твоя закон постоянно На вечни векове:

45

И ще ходя на широко, Защото потърсих Твоите правила.

46

Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя;

47

И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих;

48

Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, И ще размишлявам за повеленията Ти.

49

Заин. Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам.

50

Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.

51

Горделивите ми се подсмиваха много; Но аз не се отклоних от Твоя закон.

52

Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби, И се утеших.

53

Горещо негодувание ме обзе по причина на нечестивите, Които оставят Твоя закон.

54

Твоите повеления ми станаха песен В дома гдето странствувам.

55

Нощем си спомням Твоето име, Господи, И опазих закона Ти.

56

Това е моето хваление, Че опазих твоите правила.

57

Хат. Господи, Ти си мой дял: Обещах се, че ще пазя Твоите думи.

58

Потърсих благоволението Ти от все сърце; Смили се за мене според словото Си.

59

Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.

60

Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди.

61

Връзките на нечестивите ме обвиха; Но аз не забравих Твоя закон.

62

По среднощ ставам за да Те славя За Твоите справедливи съдби.

63

Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на ония, които пазят Твоите правила.

64

Господи, земята е пълна с Твоята милост; Научи ме на Твоите повеления.

65

Тет. Господи, Ти си сторил добро на слугата Си Според словото Си.

66

Научи ме на добро разсъждение и знание, Защото аз повярвах Твоите заповеди.

67

Преди да бях наскърбен аз заблуждавах; Но сега държа Твоето слово.

68

Ти си благ и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления.

69

Горделивите изковаха лъжа против мене; Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.

70

Тяхното сърце надебеля, като лой; Но аз се наслаждавам в закона Ти.

71

Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.

72

Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро.

73

Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.

74

Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, Защото на словото Ти уповах.

75

Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, И по справедливост си ме наказал.

76

Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха Според словото Ти към Твоя слуга.

77

Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя наслада.

78

Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи; Но аз ще размишлявам за Твоите правила.

79

Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят, А именно ония, които познават Твоите свидетелства.

80

Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления, За да се не посрамя.

81

Каф. Душата ми примира за Твоето спасение; Но аз се надявам, на Твоето слово.

82

Очите ми чезнат за изпълнение на словото Ти, Като казвам: Кога ще ме утешиш?

83

Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления.

84

Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:

85

Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон.

86

Всичките Твои заповеди са верни; Понеже човеците ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.

87

Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила.

88

Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.

89

Ламед. Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века.

90

Верността Ти пребъдва из род в род; Ти си основал земята и тя стои.

91

Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят, Защото всички са Твои слуги.

92

Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си.

93

До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил.

94

Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила

95

Нечестивите ме чакат за да ме погубят; Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.

96

Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка.

97

Мем. Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден ще се поучавам в него.

98

Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене.

99

По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам от Твоите свидетелства.

100

По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила.

101

От всеки лош път въздържах нозете си. За да пазя Твоето слово.

102

От Твоите съдби не се отклоних, Защото Ти си ме научил.

103

Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.

104

Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път.

105

Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.

106

Заклех се, и го потвърдих, Че ще държа праведните Твои съдби.

107

Много съм наскърбен; Господи, съживи ме според словото Си.

108

Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми, И научи ме на съдбите Си.

109

Животът ми е постоянно в опасност; Но аз не забравих Твоя закон.

110

Нечестивите поставиха примка за мене; Но аз не се отклоних от Твоите правила.

111

Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми.

112

Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти. Винаги и до край.

113

Самех. Намразих двоеумните, А Твоя закон възлюбих.

114

Ти си мой покров и мой щит: На Твоето слово се надявам.

115

Отдалечете се от мене, вие злодейци, Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.

116

Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си.

117

Дръж ме, и ще бъда в безопасност, И ще зачитам винаги Твоите повеления.

118

Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, Защото суетна е измамата им.

119

Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята; Затова възлюбих Твоите повеления.

120

Снагата ми настръхна поради страха ми от Тебе. И от съдбите Ти се уплаших.

121

Извърших правосъдие и правда, Да ме не предадеш на угнетителите ми;

122

Стани поръчител на слугата Си за добро; Не оставяй горделивите да ме угнетяват.

123

Очите ми чезнат за спасението Ти. И за Твоето праведно слово.

124

Постъпвай към слугата Си според милостта Си, И научи ме на повеленията Си.

125

Твой слуга съм аз; вразуми ме За да познавам Твоите свидетелства.

126

Време е да подействува Господ, Защото наруших закона Ти.

127

Понеже аз любя Твоите заповеди. Повече от злато, даже от чисто злато.

128

Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път.

129

Пе. Чудесни са твоите свидетелства; Затова душата ми ги пази.

130

Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.

131

Отворих широко устата си и пъхтях, Защото копнеех за твоите заповеди.

132

Обърни се към мене и смили се за мене, Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.

133

Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;

134

Избави ме от човешки насилия; Така ще държа Твоите правила.

135

Осияй с лицето Си върху слугата Си, И научи ме на повеленията Си.

136

Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон.

137

Цаде. Праведен си Ти Господи; Прави са и Твоите съдби.

138

Постановил си свидетелствата Си, С правда и превазходна вярност.

139

Моята ревност ме изяде, Защото противниците ми забравиха Твоите думи.

140

Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича.

141

Скромен съм и презрян, Обаче не забравям Твоите правила.

142

Твоята правда е вечна правда; И законът Ти е истина.

143

Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада.

144

Твоите свидетелства са праведни до века; Вразуми ме, и ще живея.

145

Коф. Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията Ти.

146

Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.

147

Предварих зората с викането си; На твоите думи уповавах.

148

Очите ми предварят нощните стражи, За да размишлявам за Твоето слово.

149

Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си.

150

Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват, И са се отклонили от закона Ти.

151

Ти си близо, Господи; И всички Твои заповеди са истина.

152

Отдавна зная от Твоите свидетелства, Че Ти си ги учредил за винаги.

153

Реш. Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти.

154

Защити делото ми и изкупи ме; Съживи ме според словото Си.

155

Избавлението е далеч от Нечестивите, Защото те не търсят Твоите повеления.

156

Много са Твоите благи милости, Господи; Съживи ме според съдбите Си.

157

Мнозина са моите гонители и противници; Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.

158

Като видях коварните, погнусих се от тях. Защото не пазят Твоето слово.

159

Виж колко обичам аз Твоите правила; Съживи ме, Господи, според милосърдието Си.

160

Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една траят до века.

161

Шин. Първенци ме преследваха без причина; Но сърцето ми трепери от думите Ти.

162

Аз се радвам на Твоето слово. Като оня, който намира много користи.

163

Мразя лъжата и се гнуся от нея, Но закона Ти обичам.

164

Седем пъти на ден Те хваля, За твоите праведни съдби.

165

Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват.

166

Надявах се за Твоето спасение, Господи, И изпълнявах Твоите заповеди.

167

Душата ми опази Твоите сведетелства; И аз ги любя твърде много.

168

Държах Твоите правила и Твоите свидетелства; Защото всичките ми пътища са пред Тебе.

169

Тав. Нека стигне викането ми пред тебе, Господи; Вразуми ме според словото Си.

170

Нека дойде молбата ми пред Тебе; Избави ме според словото Си.

171

Устните ми ще изливат хваление, Защото ме учиш на повеленията Си.

172

Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда.

173

Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, Защото аз избрах Твоите правила.

174

Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада.

175

Нека живее душата ми, и ще Те хвали; И нека ми помагат съдбите Ти.

176

Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.

Псалми 120

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: