Bulgarian Bible

1 Летописи 8

1 Летописи

Index

Глава 9

1

Така целият Израил се преброи по родословия; и, ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдовите Царе. Те бидоха пленени у Вавилон поради беззаконията си.

2

А първите жители, които се настаниха в притежанията им, в градовете им, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинимите.

3

И в Ерусалим се заселиха от Юдейците, от вениаминците, от ефремците и от манасийците:

4

Утай, син на Амиуда, син на Амрия, който бе син на Имрия Ваниевия син, от синовете на Фареса Юдовия син;

5

и от Шелаевците: първородният Асаия и синовете му;

6

от Заровите синове: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души;

7

а от вениаминците: Салу, син на Месулама, син на Одия, Асенуевия син,

8

Евния Ероамовият син, Ила син на Озия, Михриевият син и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуила, Евниевия син;

9

и братята им, според семействата им, деветстотин и петдесет и шест души; всички тия мъже бяха началници на бащини домове , според бащините им домове.

10

А от свещениците; Едаия, Иоиарив, Яхин

11

и Азария* син на Хелкия, син на Месулама, който бе син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитова, началник на Божия дом;

12

и Адаия, син на Ероама, син на Пасхора Мелхиевия син, и Маасай син на Адиила, син на Язира, който бе син на Месулама, син на Месилемита Емировия син,

13

и братята им, началници на бащините им домове, хиляда и седемстотин и шестдесет души, мъже много способни за делото на службата на Божия дом.

14

А от левитите: Семаия, син на Асува, син на Азрикама Асавиевия син от Мерариевите потомци;

15

и Ваквакар, Ерес, Галал и Матания син на Михея, син на Зехрия* Асафовия син;

16

и Авдия+ син на Сомаия§ син на Галала Едутуновия син, и Варахия син на Аса, син на Елкана, който се зесели в селата на нетофатците.

17

А вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум беше началник;

18

те до сега бяха вратари при царската източна врата за полковете на Левиевите потомци;

19

а Селум син на Коре, който бе син на Авиасафа, Коревия син, и братята му от бащиния му дом, Киреевците, бяха над работата на службата, пазачи на входовете на скинията; и бащите им са били стражи на входа на Господния стан;

20

по-напред началник над тях беше Финеес Елеазеровият син, с когото бе Господ;

21

а Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане;

22

всички ония избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те, които Давид и гледачът Самуил бяха поставили на службата им, бяха преброени по родословия в селата си.

23

И така те и потомците им надзираваха портите на Господния дом, на дома на скинията като вардеха по ред.

24

Вратарите бяха на четирите страни**, на изток, на запад, на север и на юг.

25

А братята им, които бяха по селата си, трябваше да дохождат в определени времена за да бъдат с тях по седем дни.

26

Защото тия левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си, и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.

27

Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него бе възложена на тях, и те трябваше да го отварят всяка заран.

28

И някои от тях бяха над служебните съдове, защото по брой ги внасяха и по брой ги изнасяха.

29

Още някои от тях бяха определени над другите вещи, над всичките свещени съдове, и над чистото брашно, виното, дървеното масло, ливана и ароматите.

30

А някои от свещеническото съсловие приготовляваха благоуханното миро.

31

А Мататия, който бе от левитите, първородният на корееца Серум, надзираваше печените в тава жертви .

32

И други от братята им, от потомците на каатците, бяха над присъствените хлябове за да ги приготовляват всяка събота.

33

И от тях бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които жевееха в стаите свободни от друго служене , защото са упражняваха в работата си денем и нощем,

34

Тия бяха началници на бащините домове на левитите, началници според семействата им; те живееха в Ерусалим.

35

А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха:

36

а първородният му син бе Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав,

37

Гедор, Ахио, Захария и Макелот;

38

а Макелот роди Симеама: също и те се заселиха с братята си в Ерусалим, срещу братята си.

39

А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саула роди Ионатана, Мелсисуя, Авинадава и Есваала.

40

А Ионатановият син бе Мерив-ваал: а Мерив-ваал роди Михея.

41

А Михееви синове бяха: Фитон Мелех, Терея

42

и Ахаз, който роди Яра; а Яра роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса:

43

и Моса роди Винея; а негов син бе Рафаия; негов син, Елеаса; и негов син, Асил.

44

А Асил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; те бяха Асилови синове.

1 Летописи 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: