Bulgarian Bible

Числа 30

Числа

Index

Глава 31

1

След това Господ говори на Моисея, казвайки:

2

Въздай на мадиамците за израилтяните, и след това ще се прибереш при людете си.

3

Моисей, прочее, говори на людете, казвайки: Нека се въоръжат от вас мъже за бой и нека отидат против Мадиама за да извършат въздаяние върху Мадиама за Господа.

4

По хиляда души от всяко племе от всичките Израилеви племена да изпратите на войната.

5

И така, от Израилевите хиляди се преброиха по хиляда души от всяко племе, дванадесет хиляди души, въоръжени, за бой.

6

И Моисей ги изпрати на войната, по хиляда души от всяко племе, тях и Финееса, сина на свещеника Елеазара, със светите вещи и с тръбите за тревога в ръцете му.

7

Те воюваха против Мадиама според както Господ заповяда на Моисея, и убиха всяко мъжко.

8

И между убитите убиха и мадиамските царе: Евия, Рекема, Сура, Ура и Рава, петима мадиамски царе; убиха с нож и Валаама Веоровия син.

9

А израилтяните плениха жените на мадиамците, децата им, всичкия им добитък и всичките им стада; и разграбиха всичкия им имот.

10

А всичките им градове, в местата населени от тях, и всичките им станове изгориха с огън.

11

И взеха всичките користи и всичкото плячка, и човек и животно.

12

И докараха пленниците, плячката и користите на Моисея, на свещеника Елеазар и на обществото израилтяни в стана, на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.

13

Тогава Моисей, свещеникът Елеазар и всичките първенци на обществото излязоха да ги посрещнат вън от стана.

14

Но Моисей се разгневи на военачалниците, на хилядниците и на стотниците, които се връщаха от военния поход;

15

и Моисей им рече: Оставихте ли живи всичките жени?

16

Ето, те, по съвета на Валаама, накараха израилтяните да беззаконствуват против Господа в делото на Фегора, тъй че язвата се яви всред Господното общество.

17

За това, убийте сега всичките мъжки от децата, и убийте всяка жена, която е познала мъж, като е лежала с него.

18

А всичките момичета, които не са познали мъж, които не са лежали с такъв, оставете живи за себе си.

19

И вие останете вън от стана седем дена; вие и пленниците ви, всеки от вас , който е убил човек, и който се е допрял до убит, очистете се на третия ден и на седмия ден;

20

очистете и всичките дрехи, всичките кожени вещи, и всичко, което е направено от козина, и всичките дървени съдове..

21

Също и свещеник Елеазар рече на войниците, които бяха ходили на война: Това е повелението, което Господ заповяда на Моисея като закон.

22

Само че златото, среброто, медта, желязото, оловото и калая,

23

всичко, което може да устои на огън, прекарайте през огън, и ще бъде чисто; обаче, трябва да се очисти и с очистителна вода; и всичко що не може да устои на огън прекарай през вода.

24

Тогава на седмия ден да изперете дрехите си, и ще бъдете чисти; и подир това да влезете в стана.

25

И Господ говори на Моисея, казвайки:

26

Ти и свещеникът Елеазар и началниците на бащините домове от обществото пребройте плячката и пленниците, и човек и животно,

27

и раздели плячката на две, между войниците, между войниците, които ходиха на война и цялото общество.

28

От дела на войниците, които ходиха на бой, отдели като данък за Господа то една душа от петстотин - от човеци, от говеда, от осли и от овци;

29

от тяхната половина да вземеш това и да го дадеш на свещеника Елеазара, като възвишаем принос Господу.

30

А от половината, която се дава на израилтяните, да вземеш по един дял от петдесет - от човеци, от говеда, от осли и от овци - от всеки добитък, - и да ги дадеш на лавитите, които пазят заръчаното за Господната скиния.

31

И тъй Моисей и свещеникът Елеазар сториха, според както Господ заповяда на Моисея.

32

А плячката, то ест , това, което остана в плен, което войниците заплениха, беше: овци, шестстотин седемдесет и пет хиляди;

33

говеда, седемдесет и две хиляди:

34

осли, шестдесет и една хиляда

35

и човеци - жени, които не бяха познали мъж, чрез лягане с такъв - всичко тридесет и две хиляди души.

36

Половината, делът на ония, които бяха ходили на бой, беше на брой: овци, триста и тридесет и седем хиляди и петстотин;

37

а данъкът за Господа от овците беше шестстотин седемдесет и пет;

38

говедата бяха тридесет и шест хиляди, от които данъкът за Господа беше седемдесет и две;

39

ослите бяха тридесет хиляди и петстотин, от които данъкът за Господа беше шестдесет и един;

40

и човеците бяха шестнадесет хиляди, от които данъкът за Господа беше тридесет и двама души,

41

И Моисей даде данъка, като възвишаем принос Господу, на свещеника Елеазара, както Господ заповяда на Моисея.

42

А половината, която се даде на израилтяните, който Моисей отдели от войниците,

43

то ест , половината за обществото, беше: овци, триста и тридесет и седем хиляди и петстотин;

44

говеда, тридесет и шест хиляди;

45

осли, тридесет хиляди и петстотин;

46

и човеци - шестнадесет хиляди.

47

От тия половината за израилтяните Моисей взе по един дял от петдесет от човеци и от животни, и ги даде на левитите, които пазеха заръчаното за Господната скиния, според както Господ заповяда на Моисея.

48

Тогава се приближиха при Моисея началниците, които бяха над хилядите на войската, хилядниците и стотниците,

49

и рекоха на Моисея: Слугите ти преброиха войниците, които са под ръката ни; и не липсва ни един от нас.

50

За това принасяме дар Господу, всеки каквото е намерил, златни неща, верижки, гривни, пръстени, обеци и мъниста, за да се извърши умилостивение за душите ни пред Господа.

51

И Моисей и свещеникът Елеазар взеха златото от тях, всичко в изработени украшения.

52

И всичкото злато от възвишаемия принос, който хилядниците и стотниците принесоха Господу, беше шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет сикли.

53

(Защото войниците бяха грабили, всеки за себе си).

54

И Моисей и свещеникът Елеазар, като взеха златото от хилядниците и стотниците, донесоха го в шатъра за срещане, за спомен на израилтяните пред Господа.

Числа 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: