Bulgarian Bible

Числа 19

Числа

Index

Глава 20

1

И в първия месец дойдоха израилтяните, цялото общество, в Цииската пустиня; и людете останаха в Кадис. Там умря Мариам, и там бе погребана.

2

А вода нямаше за обществото, тъй че те се събраха против Моисея и против Аарона.

3

Людете се скараха с Моисея, като говореха казвайки: О да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа!

4

Защо изведохте Господното общество в тая пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни?

5

И защо ни изведохте из Египет, за да ни доведете на това лоша място, което не е място за сеене, ни за смокини, ни за лозя, ни за нарове, нито има вода за пиене?

6

Тогава Моисей и Аарон отидоха от присъствието на обществото при входа на шатъра за срещане, гдето и паднаха на лицата си; и Господната слава им се яви.

7

И Господ говори на Моисея, казвайки:

8

Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите из говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадите вода из канарата, и ще напоиш обществото и добитъка им.

9

И тъй, Моисей взе жезъла, който беше пред Господа, според както Той му заповяда;

10

и, като свика Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вий бунтовници! да ви извадим ли вода из тая канара?

11

Тогава Моисей дигна ръката си и жезъла си и удари канарата два пъти; и потече много вода, та обществото и добитъкът им пиха.

12

Но Господ каза на Моисея и Аарона: Понеже не Ме вярвахте за да Ме осветите пред израилтяните, за това вие няма да въведете това общество в земята, която им давам.

13

Това е водата на Мерива*, защото израилтяните се препираха с Господа, и Той се освети всред тях.

14

След това Моисей изпрати посланици от Кадис до едомския цар да му кажат : Ти знаеш всичките трудности, които не сполетяха,

15

как бащите ни слязоха в Египет, и живееха дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни,

16

и как , когато ние извиквахме към Господа, Той чу гласа ни, и изпрати един ангел та ни изведе из Египет; и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели.

17

Нека минем, моля, през земята ти. Няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; но ще вървим през целия друм; няма да се отбием ни надясно ни наляво, докато не преминем твоите предели.

18

Но Едом му отговори: Няма да минеш през земята ми, да не би да изляза с нож против тебе.

19

А израилтяните пак му рекоха: Ние ще минем през друма; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само с нозете си да премина и нищо друго.

20

А той пак отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много люде и със силна ръка.

21

Така Едом отказа да пусне Израиля да мине през пределите му; за това Израил се отвърна от него.

22

И така, израилтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис, и дойдоха при планината Ор.

23

Тогава Господ говори на Моисея и Аарона на планината Ор, при границите на Едомската земя, казвайки:

24

Аарон ще се прибере при людете си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израилтяните, понеже не се покорихте на думата Му при водата на Мерива.

25

Вземи Аарона и сина му Елеазара и изведи ги на планината Ор;

26

и съблечи от Аарона одеждите му, и облечи с тях сина му Елеазара; и Аарон ще се прибере при людете си и ще умре там.

27

И Моисей стори, според както Господ заповяда ; те се качиха на планината Ор пред очите на цалото общество.

28

И Моисей съблече от Аарона одеждите му и облече с тях сина му Елеазара; и Аарон умря там на върха на планината; а Моисей и Елеазар слязоха от планината.

29

И като видя цялото общество, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплакваха Аарона за тридесет дена.

Числа 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: