Bulgarian Bible

Числа 1

Числа

Index

Глава 2

1

И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:

2

Израилтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаковете на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си изоколо.

3

Тия, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според установените си войнства; и началникът на юдейците да бъде Наасон, Аминадавовият син.

4

(А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души).

5

До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на исахарците да бъде Натанаил, Суаровият син;

6

(а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души);

7

и Завулоновото племе; и началникът на завулонците да бъде Елиав, Хелоновият син;

8

(а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

9

Всичките преброени в Юдовия стан бяха сто и осемдесет и шест хиляди и четиристотин души, според устроените им войнства). Те да се дигат първи.

10

Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според устроените им войнства; и началник на рувимците да бъде Елисур, Седиуровият син.

11

(А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души).

12

До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на симеонците да бъде Селумиил, Сурисадаевият син;

13

(а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души)

14

и Гадовото племе; и началник на гадците да бъде Елисаф, Деуиловият син;

15

(а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

16

Всичките преброени в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една хиляда и петдесет души, според устроените им войнства). Те да се вдигат втори.

17

После да се вдига шатъра за срещане, със стана на левитите всред становете; както са поставили шатрите си, така и да се дигат, всеки на реда си при знамето си.

18

Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан, според устроените им войнства; и началник на ефремците да бъде Елисама, Амиудовият син.

19

(А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души).

20

До него да бъде Манасиевото племе; и началникът на манасийците да бъде Гамалиил, Федасуровият син;

21

(а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души);

22

и Вениаминовото племе; и началник на вениаминците да бъде Авидан, Гедеоновият син;

23

(а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

24

Всичките преброени от Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души, според устроените си войнства). Те да се дигат трети.

25

Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им войнства; и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.

26

(А неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха шестстотин и две хиляди и седемстотин души).

27

До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на асирците да бъде Фагеил, Охрановият син;

28

(а неговото войнство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души);

29

и Нефталимовото племе; и началник на нефталимците да бъде Ахирей, Енановият син;

30

(а неговото войнство, сиреч, преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

31

Всичките преброени в Дановия стан бяха сто и петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се дигат последни при знамената си.

32

Тия са преброените от израилтяните по бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете по устроените им войнства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

33

А левитите не бяха преброени между израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.

34

И тъй, израилтяните правеха напълно това що Господ заповяда на Моисея; така поставяха шатрите си при знамената си, така се и дигаха, всеки според семействата си, по бащините си домове.

Числа 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: